Vestland fylkeskommune

Etablerersenteret ble videreføret av Hordaland fylkeskommune etter at Business Region Bergen AS ble avviklet i desember 2016, og forventes å gå inn i Vestland fylkeskommune fra årsskiftet 2020.

Etablerersenteret halvårlige kalender pleier å inneholde en blanding av grunnleggende kurs/innføringer i formalia rundt det å registrere et selskap og noen faglige samlinger/treffpunkt med tema som er aktuelle for gründere.

Fylkeskommunen har også samlet en oversikt over noen av støtteordningene som tilbys i regionen.