Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har som mål å støtte norske bedrifter å vokse og finne nye markeder.

Distrikskontoret i Hordaland har annonsert noen av sine aktiviteter på InnovasjonNorge.no.

Innovasjon Norge har også et oppfølgingskurs, "Fra idé til marked 2".